Разработка на софтуер

PM SOFT предлага анализ, проектиране и разработка на софтуер по поръчка.

Специализирани сме в изработването на индивидуален софтуер, който да отговаря напълно на особеностите на вашия бизнес модел. Разработваме предимно уеб-базирани софтуерни приложения.

Ако стандартните софтуерни решения не са съответни на спецификите на вашата дейност и имате нужда от специфичен софтуерен продукт, то PM SOFT е партньорът, от който имате нужда.

Можете да разчитате на нас за създаването на бързи и надеждни приложения за кратки срокове, удовлетворяващи точно вашите потребности и изисквания. Натрупаният дългогодишен опит в проектирането, разработването и тестването на софтуер, както и доверието на нашите клиенти са нашия капитал в извършваната от нас дейност.

Нашият подход е да осигурим най-подходящото решение за вашите нужди, съчетано с активна подкрепа от наша страна, за да извлечете максимална ефективност и полза от вашата инвестиция в софтуер.

Процесът на разработка на софтуер по поръчка минава през следните фази:

scheme

1. Запознаване с клиента и проекта

Всичко стартира в момента, в който у потенциалния клиент възникне идеята за специфичната нужда от софтуерно решение. След като ни изпрати запитване, ние провеждаме първоначална опознавателна среща, на която получаваме първоначална информация за проекта, съчетана с кратък бизнес анализ на съществуващото положение. Оглеждаме базисно насоките на проекта, включващи избор на най-подходяща технология за него, както и най-обща оценка на необходимото за разработка време.

2. Проектиране

Това е етапът, в който екип, съставен от наши специалисти и представители на клиента, подготвя функционална спецификация и задание, начертава процеса на работа и приготвя план за изпълнение на проекта. Уговаряме стойността на проекта и етапите на предаването му. Необходимо е в този етап да се стигне до задание, в което са взети предвид и описани всички параметри на проекта. Етапът завършва с подписване на договор.

3. Разработка

Изработваме софтуера като код и документация съгласно спецификацията и заданието. По време на този етап нашите клиенти имат възможност да наблюдават привдижването напред по заданието, което е важно с оглед уточняването на евентуални дребни корекции и обратна връзка.

4. Тестване

След завършване на всеки компонент от софтуерната система се тества софтуера в реална среда на външни условия. Отстраняват се и се подреждат по важност откритите програмни грешки и се подготвя приложението за предаването му на клиента. След множество различни тестове и евентуални корекции готовият софтуер се подготвя за предаване на клиента.

5. Поддръжка и развитие

След като се въведат първоначалните данни в софтуера се извършва обучение на служителите на клиента, които ще работят с него. Извършват се доработки и донастройки, предвид възникнали допълнителни изисквания или грешки. Необходимо е да се достигне до финалното одобрение на проекта от страна на клиента.

След предаването му, ние продължаваме да оказваме съдействие и поддръжка на софтуера, което включва и гаранционната поддръжка от наша страна.

Ние сме с вас през целия път - от идеята до успеха!

[ Изпратете ни запитване за оферта ]